Boccia informace

Česká Federace Boccii, z.s.

ImageŘádným členem ČFB se může stát na základě svého rozhodnutí fyzická osoba nebo právnická osoba, která se ztotožňuje s účelem, hlavní činností ČFB a hodlá se podílet na naplňování společných zájmů s ostatními členy ČFB. O přijetí za řádného člena rozhoduje výkonný výbor na základě elektronické přihlášky zájemcem o členství. Členem se může stát fyzická osoba nebo právnická osoba, která se z jakéhokoli důvodu nechce nebo nemůže stát řádným členem, ale má zájem podílet se na činnosti ČFB a přispívat k naplnění jeho účelu. O přijetí za přidruženého člena rozhoduje výkonný výbor na základě elektronické přihlášky zájemce o přidružené členství(např. Fanoušek boccii). Čestným členem se může stát pouze fyzická osoba, která se svou záslužnou činností dlouhodobě a významně podílela na činnosti ČFB, nebo která dosáhla výjimečného úspěchu v oblasti sportu. Více>> www.boccia-sport.cz

Nový test míčků 2017

Míček bude spuštěn na testovacím zařízení mezi dvěmi tyčemi, průměr 15mm, rozteč 50mm, délka 290mm. Míček musí urazit vzdálenost 175mm po rovné ploše testovacího zařízení. Video zde>>

Testovací zařízení je k prodeji přes Bisfed. V ČR je již vyrobeno a otestováno. Termín zařazení testu na zahraničních turnajích pod federací Bisfed je 21. května 2017.

V lize v ČR bude termín pro platnost testu teprve sdělen.

Mezinárodní pravidla Bisfed 2017

Pravidla platí na všech mezinárodních soutěžích pořádaných pod záštitou federace BISFed (Mezinárodní federace Boccii). Tyto soutěže zahrnují všechny turnaje schválené BISFedem a sestávají se ze Světových otevřených pohárů (World Opens), regionálních turnajů (Regional events), Regionálních a Světových mistrovství (Regional and World Championships) a Paralympijských her (Paralympic Games).

pravidla_2017.pdf (1,45Mb)